بازخورد های توصیفی

محتوای این قسمت از مقاله بر پایه استفاده عملی و کاربردی استوار است لذا جهت سهولت در کار، بازخوردها به بازخورد های ((تشویقی)) و ((رهنمودی)) تقسیم گردیده اند.

بازخورد تشویقی: بازخوردی است که نقاط قوت و موفقیت های دانش آموزان را مورد تأیید و تشویق قرار می دهد. این بازخوردها به پیشرفت ها تاکید دارند و معلم کوچک ترین پیشرفت دانش آموز را مورد توجه قرار داده و او را تشویق می نمایند.

چه موقع از بازخوردهای شفاهی استفاده کنیم؟

1- زمانی که لازم است خود دانش آموز از عملکرد خویش آگاه شود

2- زمانی که دانش آموز توانایی خواندن ندارد

3- در مواردی که ضرورتی برای اطلاع والدین دانش آموز نیست

4- زمانی که به تشخیص معلم، ثبت بازخورد اهمیت بالایی ندارد

5- زمانی که معلم عملکرد دانش آموز را مشاهده کرد و لازم است بازخورد فوری بدهد

پیچیدگی تدریس کاملاً مشخص است، یک معلم روزانه بیش از 3000 مورد تصمیم گیری مهم دارد. بهتراست تدریس را به عنوان یک حرفه در نظر نگیریم، بلکه آن را ترکیبی از چند حرفه که از مهارتهای مدیریت بارزگانی، روابط انسانی و هنر نمایش تشکیل شده است در نظر بگیریم. با این تفسیر کاملاً مشخص است که معلمان گرامی بیشتر از بازخوردهای شفاهی در فرایند یاددهی – یادگیری استفاده می کنند

بازخورد رهنمودی:

بازخوردی است که در آن ضمن توجه به نقاط قوت، نقاط ضعف دانش آموز نیز مورد تحلیل قرار گرفته تا وی با شناخت وضعیت عملکرد خود و با استفاده از رهنمود آموزگار در جهت بهبودیادگیری تلاش نماید. بازخورد رهنمودی از بهترین نوع بازخوردهاست که تفسیر درستی از موفقیت ها و خطاهای دانش آموز را به همراه توصیه های معلم برای توسعه و بهبودی یادگیری در بر دارد.

بازخوردهای رهنمودی زمانی قابل استفاده می باشند که دانش آموز فعالیت هایش را کامل و درست انجام نداده و آموزگار با توجه به نقاط قوت با ارائه بازخوردهای سازنده، در جهت اصلاح و بهبود کار دانش آموز به او راهکارهایی ارئه می دهد. این بازخوردها، یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته، و وی را در اصلاح رفتارش کمک می کنند

ضعف عملکرد دانش آموزان  گاه به شکل های زیر مشاهده می شود و آموزگار می تواند با توجه به تفاوتهای فردی فراگیران ، بازخورد رهنمودی مناسب را ارئه نماید :

الف- دانش آموزانی با حداقل ضعف عملکردی (ضعف های جزئی)

ب- دانش آموزانی که ضعف عملکردی آن ها به چشم می آید (ضعف های قابل توجه)

ج- دانش آموزانی که ضعف عملکردی آن ها شدید و جدّی است.

د- دانش آموزانی که ضعف عملکردی آن ها بسیار شدید می باشد.

ملاک های لازم برای یک بازخورد سازنده عبارت اند از:

1-تاکید بر نقاط قوت و توانمندی های دانش آموز

2- بیان با احتیاط نقاط قوت دانش آموز

3- ارائه رهنمودهای عملی، متناسب با تفاوتهای فردی دانش آموز

جمله مثبت+ دستور تخصصی که ماهیت درمانی دارند+تاریخ+امضا

علاوه بر ملاک های فوق ، ویژگی های زیر نیز در ارائه ی بازخورد باید مد نظر قرار گیرند

الف) ساده و قابل فهم باشد

ب) جزئی از فرایند یاددهی – یادگیری تلقی شود

ج)سودمند باشد. ( حاوی اطلاعاتی باشد که دانش آموز بداند چه فعالیتی را باید انجام دهد تا انتظارات آموزشی را به خوبی محقق سازد.)

د-) پیوسته و به موقع باشد. ( دانش آموز در حین فرایند یادگیری ، بازخورد دریافت نماید.)

ه)به وضوع نقاط ضعف دانش آموز را مشخص کند.

و) بازخوردهای ارائه شده برای دانش آموز قابل درک باشد.

چه موقع از بازخورد های رهنمودی استفاده کنیم

1- زمانی که لازم است والدین در جریان کار فرزندانشان قرار بگیرند.

2- اگر دانش آموز اشکال یا اشکالات جدی در یک مفهوم یا چند مفهوم داشته باشد

3- وقتی لازم باشد کار دانش آموز در پوشه کار قرار بگیرد

4- زمانی که دانش آموز کار فوق العاده و برجسته ای انجام داده باشد و بازخورد معلم موجب ایجاد انگیزه و شور و شوق در وی می شود.

5- چنانچه بازخورد پایه و اساس تصمیم گیرهای بعدی در فرایند یاددهی – یادگیری باشد.

تأثیرات بازخورد بر یادگیری دانش آموزان

1- یادگیری و ایجاد خود نظمی

2- آگاهی از جایگاه و سطح دانش و مهارت خود

3- چگونگی ارتقا دانش و مهارت (با دریافت رهنمود جهت بهبود عملکرد)

4- تسهیل روند یادگیری در جهت مطلوب

5- افزایش انگیزش یادگیری

6- تثبیت موفقیت ها

7- بهبود ارتباط بین دانش آموز و معلم

بازخورد های درس املا

دو حالت ممکن است پیش بیاید. در حالت اول فراگیر هیچ غلطی نداشته باشد که در آن، به صورت بازخورد آن به صورت زیر ارائه می گردد.

- آفرین

- احسنت

- عالی

املای توچه زیبا                           ای پسر با صفا

صد گل و صد ستاره                     املات غلط نداره

آفرین و مرحبا !                          به این املای زیبا

صد گل و صد ستاره                   املات نظیر نداره

ماهی توی دریا                        املا نوشته چه زیبا!

فرشته بهشتی!                         املا چه خوب نوشتی

صد گل یاس و پونه                  املات شده نمونه

ای پسر مهربان                       املات نوشته چه آسان

علاوه بر جملات بالا تاریخ و امضا را نیز روی برگه املا دانش آموز می نویسیم

جمله مثبت+ دستور تخصصی که ماهیت درمانی دارند+تاریخ+امضا

در حالت دوم: وقتی فراگیر غلط املائی دارد مثلاً کلمه نظم ، لطف و .... را صحیح ننوشته طبق فرمول بازخورد کتبی عمل می کنیم

 

آفرین+ با کلمه های نظم و لطف و....   جمله ساز+ تاریخ+امضا

آفرین + از روی کلمه های نظم .... 3 بار بنویس + تاریخ+امضا

آفرین + کلمه های از درس که حرف ن ، ظ و ط را دارند را پیداکن و بنویس +تاریخ+امضا

آفرین+کلمه های نظم و لطف و .... را به رنگ دیگر بنویس +تاریخ+امضا

آفرین+کلمه نظم و لطف و .....  را در یک جمله به کار ببر+تاریخ+امضا

بازخوردهای توصیفی(کلی)

بازخوردهای کلی و غیر موضوعی با هدف کاربرد درپایه های مختلف ابتدایی و دروس مختلف است. در تمامی دروس برایدانش آموزانی که مشکل خاصی در فرایند یاددهی – یادگیری ندارند به کار می رود.

- عزیزم ! یادگیری تو بهترین پاداش توست

- فرزندم ! در گروه تو چقدر بهتر یاد گرفتی

- دخترم! تلاش تو در گروه قابل تقدیر است

- زنده باشی

- احسنت

- آفرین

- آفرین به تو! که به هم گروهیت کمک کردی

- دختر توانا ! تلاشت را می ستایم

- پشتکار تو مرا امید وار کرد

- پیروزی تو باعث شادی من می شود

- از این همه دقت و توجه تو لذت می برم

- دیدی موفق شدی، خدارا شکر

- موفقیت تو مایه ی سربلندی من است

- همواره دلت شاد و لبت خندان باد

از تنبلی جدایی                     ای هدیه خدایی

عقیده من اینه                       کودک خوب همینه

خلاقی و مهربان                   همیشه این طور بمان

به دوستت دادی یاری             عالی کردی همکاری

بارون نوشت رو برگا             صدآفرین ! مرحبا

نون پنیر پسته                      کارت به دل نشسته

فرشته زمینی !                    الهی ! خیر ببینی

گل مثل گل یاس                .........زرنگ کلاس

مرا تو دادی یاری               عالی کردی همکاری

مسافر کوچک یادگیری، تو مایه ی افتخار کلاسی

بازخوردهای تشویقی درس قرآن

انس و الفت بیشتر با قرآن زیربنای آموزش قرآن است. برای فراهم کردن این بستر و زمینه سازی مناسب، بازخوردهای ((قرآن)) را صرفاً در قالب بازخوردهای تشویقی آورده ایم که نقاط قوت و موفقیت های فراگیران را مورد تشویق قرار می دهند.

- فرزند با ایمان، با ((خوب گوش کردن)) در کلاس چقدر زود یاد گرفتی

- فرزند مسلمان، با ((بخش خوانی)) توانستی درست و خوب بخوانی!

- سکوت تو هنگام خواندن قرآن قابل ستایش است

- فرزندم، بوی گل محمدی از ((قرائت)) تو در فضا می پیچد

- از این که می بینم هرروز تعداد سوره های بیشتری را از ((حفظ)) می خوانی به تو افتخار می کنم

- پسر علاقه مندم ، خوشحالم که به معنای ((پیام قرآنی)) توجه داری

- گوش می کنی به قرآن                          ای گل باغ ایمان

- زیبا می خوانی قرآن                            ای کودک با ایمان

با دقت فراوان                                     گوش کرده ای به قرآن

قرآن خواندی با دقت                              با خدا کردی صحبت

درست خواندی قرآن                              ای کودک مسلمان

بازخورد های تشویقی تکالیف فراگیران

بازخوردهای تشویقی جهت ارائه برروی تکالیف فراگیران که مشکل خاصی ندارند. در صورتی که تکالیف فراگیران دارای مشکل باشند از ساختار و بازخورد های رهنمودی استفاده می کنیم تا بتوانیم مشکل یادگیری،  فراگیران را حل نماییم.

فرشته بهشتی !        خیلی زیبا نوشتی         دفتر پر ستاره         مشقت نظیر نداره!

مشقت شده مرتب      ای کودک مؤدّب          دریا پر از ماهیه         مشق تو چه عالیه

قشنگ نوشتی و ناز     ای پسر سرافراز       مثل گل بهشتی         خوب و زیبا نوشتی

قشنگ نوشتی و ناز    ای شاگرد سرافراز       بارون دونه دونه         مشقت شده نمونه

امروز سریع نوشتی     فرشته بهشتی!        چه کوششی مرحبا     بخواه کمک از خدا

خوش خط و خوب نوشتی    فرشته بهشتی!     آفرین و مرحبا          به جمله های زبیا

ای کودک نازنین!      کمتر پاک کن آفرین           آفرین و مرحبا           به این تکلیف زیبا

مثل گل می نویسی     هنگام رو نویسی       صد گل و صد ستاره    مشقت نظیر نداره

دفتر تو مرتب             ای دختر مؤدٌب

صد آفرین مرحبا         به این تلاش شما

بازخوردهای تشویقی درس ریاضی

حاصل جمع و تفریق    شده دقیق دقیق      این دختر شایسته!    جمع را درست نوشته

تو ساعت ریاضی   معلم از تو راضی    چون خوب خواندی تو ساعت    الهی بری زیارت

فرشته بهشتی !    پاسخ را خوب نوشتی     فرشته بهشتی !      اعداد را زیبا نوشتی

با دقتی که کردی      جمع را درست حل کردی

حل کرده ای، این تفریق       کامل و درست و دقیق

بازخوردهای تشویقی درس هنر

آفرین به این سلیقه!

از نقاشی که با موضوع ...            کشیده ای ، لذت بردم

به به! چه قدر با ذوقی!

چه عالی کشیدی!  هنرمند کوچک

چه فکر قشنگی را نقاشی کردی

انار دونه دونه       نقاشیت شده نمونه

ببین چقدر قشنگه!   حیف! که بدون رنگه

صد آفرین به کودک    که خوب کشیده ....

چه دفتری چه رنگی     چه میوه قشنگی

سبزه و گل کشیدی       فصل بهار کشیدی

یک درخت گلابی       چه انتخاب نابی

نقاشی ات عالیه !       مثل گل قالیه

نکته مهم:

استفاده از مقیاس های (خ خ،خ،ق،ن)در طی فرایند یاددهی- یادگیری چه در دفاتر مشق و املا و برگه های آزمون و چه در چک لیست جایز نیست و این مقیاس ها فقط در دو نوبت اول و دوم در کارنامه دانش آموز و قسمت جمع بندی دفتر فرایند یاددهی-یادگیری ثبت می شود.

منابع:

یارعلی، جواد. (1389) .ارزش یابی توصیفی ابزارها و روش ها. اصفهان: نشر نوشته.

رادمنش، محمد حسن.(1389). ارزش یابی توصیفی چیستی و چرایی، چگونگی . یزد:نشر مولف

یوسفی، حمید رضا . (1390). ارزشیابی کیفی توصیفی.تهران: نشر کالج برتر.

سیف، علی اکبر.(1389). سنجش و ارزش یابی. تهران نشر نوین

ملونی، زهره؛ ساده دل، فاطمه؛ لک، میترا. (1390). بازخورد های کاربردی. همدان:نشر مهین نو.

موسوی، فرشته.(1386).آن جه معلم باید در موردارزش یابی مستمر بداند. تهران: نشر دوران.

/ 2 نظر / 3080 بازدید
حقدوست

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل] دوست ارجمند سلام وبلاگ جالبی دارید. امیدوارم در ادامه راه موفق باشید. شما بزرگوار برای مطالعه مطالب زیر دعوت شده‌‌اید: *********** [گل] داستانهایی خواندنی از توسل و تبرّک در کتابهای اهل سنت (بخش اول + بخش دوم) *********** [گل] احادیث بسیار زیبای این هفته؛ [گل] #‌ به دنبال شادی، غم و به دنبال غم، شادی است # پنج گروه که شیطان در آنها نفوذ نمی‌کند # سه عامل محرومیّت و ناکامی *********** ## راهکارهای جلب محبت شوهر توسط همسر *********** ## سه ذکر راهگشا در مواجهه با سه مشکل *********** [گل] توصیه می‌‌‌کنم از باقی صفحات وبلاگ هم بازدید کنید. منتظر حضور و نظرات ارزشمند شما گرامی هستم. www.bia2mofid.persianblog.ir [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]

حقدوست

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل] سلام و درود بر شما گرامی وبلاگ خوب و جالبی دارید. در ادامه راه موفق باشید. [گل] ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)؛ [گل] شما بزرگوار برای مطالعه مطالب زیر دعوت شده‌‌اید: ****************** [گل] جواب امام عسکری(ع) و امام زمان(ع) به سوالات: [گل] آیا پیامبر خدا(ص) با خلیفه اول به غار رفت؟!! آیا خلیفه اول و دوم، مسلمان بودند؟ اسلام آنها با شوق بود یا اجبار؟ طلاق همسران پیامبر‌(ص) توسط حضرت علی(‌علیه‌‌‌السلام)!!! ****************** [گل] احادیث بسیار زیبای هفته [گل] # ویژگی بهترین دوست # جدا شدن از کسی که از شرّش در امان نیستی # از سه کس، سه چیز را توقع نداشته باش ****************** [گل] گفتار اهل سنت در تأیید توسل و تبرّک (بخش اول + بخش دوم) [گل] ****************** [گل] راهکارهای جلب محبت شوهر توسط همسر ****************** [گل] توصیه می‌‌‌کنم از باقی صفحات وبلاگ هم بازدید کنید. منتظر حضور و نظرات ارزشمند شما گرامی هستم www.bia2mofid.persianblog.ir [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]